Velkommen til mprint - UiBs tjeneste for mobil utskrift!

Du er nå på mprint.uib.no, som skriver i svart/hvitt, farge. Tjenesten gir mulighet for å installere en direktekø for farge og avansert utskrift.


07.01.2018: http://Mprintfarge.uib.no, Mprintfarge@uib.no er ute av drift.

Logg inn for å sende dokumenter til utskrift. Utskrifter kan hentes på alle Ricoh-maskiner med PullPrint på UiB.
Du kan også sende det du vil skrive ut som e-post til mprint@uib.no. Bare vedlegg større enn 5 Kb vil bli skrevet ut. Meldingsteksten blir ikke skrevet ut. Ved første gangs bruk av e-post kan det hende du må registrere deg, du vil da få en e-post fra systemet om det.

Se mer informasjon på https://it.uib.no/Mprint. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger om mprint, kontakt BRITA.


Welcome to mprint - the UiB Mobile Print service!

This is mprint.uib.no. Finishing will be black/white and double sided. You can install a local print queue for color- and advanced printing


07.01.2018: http://Mprintcolor.uib.no, Mprintcolor@uib.no is out of order.

Please log in to upload documents. Print jobs may be fetched at any Ricoh printer with PullPrint at UiB.

You may also email print jobs to mprint@uib.no. Only attachments over 5 Kb in size will be printed. The e-mail message will not be printed. First time you use the system you may have to register, according to instructions that will be sent to you by e-mail.

For more information, please see https://it.uib.no/en/Mprint. If you have questions or feedback for mprint, please contact user support.

To sign in, please enter your username and password below.

Username:
Password:
Login

 

 

 

EveryonePrint 4.2.6/103 © 2003-2019 EveryonePrint A/S
All logos, brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.